Něco málo k vysvětlení použití značek drsností, porovnání hodnot různých systémů značení, informativní hodnoty drsností pro různé typy opracování – naleznete zde: drsnost-povrchu