V následujících souborech najdete všechny předlohy pro destičky stavebnice o rozměru 4 x 6 cm a kusovník všech součástek. Vyobrazení součástek najdete v příspěvku Elektrosoučástky.
Černé čáry na předloze budou na destičku vyfrézovány, nebo vyškrábány. Vodorovná dělící čára a vše co se nachází nad ní musí byt „proškrábáno“ až na nevodivý laminát. Má-li někdo zájem o „G-kód“ pro CNC frézu, můžu mu ho poslat mailem.

Šablony, Výčet součástek