ÚVOD
Úlohou alternátoru je vytvořit střídavý proud, který se pomocí usměrňovače usměrní na stejnosměrný a pomocí regulátoru zreguluje na dobíjecí napětí. Toto napětí pak napájí všechny spotřebiče motocyklu (zapalování, světla …) a zároveň dobíjí akumulátor. Většina motocyklů vyžaduje palubní napětí od 14 do 15 V.
Alternátory lze třídit do několika kategorií:
a) dle počtu fází jsou většinou 1-fázové nebo 3-fázové. Jednofázové alternátory jsou obvyklé u menších motocyklů s měnší elektrickou spotřebou (bez startéru, s nezávislým zapalováním …). Třífázové alternátory bývají tedy obvyklé na větších motocyklech kde se předpokládá i větší spotřeba elektrické energie.
b) dle buzení jsou alternátory s permanentními magnety a alternátory s cizím buzením. Naprostá většina motocyklů používá alternátor s permanentními magnety. Alternátory s cizím buzením bývají výhradně třífázové. Některé alternátory s cizím buzením obsahují zároveň usměrňovač a regulátor buzení.
c) dle principu regulace jsou jednofázové alternátory s permanentními magnety určené buď pro propustné regulátory nebo pro zkratové regulátory. Naprostá většina japonských motocyklů používá zkratové regulátory. Evropské motocykly většinou používají propustné regulátory. Třífázové alternátory používají výhradně zkratovou regulaci. Dále lze na některých motocyklech (zejména skútry) nalézt alternátory kombinované (střídavě-stejnosměrná soustava) kde je zkratový regulátor na střídavé větvi a propustný regulátor na větvi stejnosměrné.
d) dále lze rozdělit jednofázové alternátory určené pro propustnou regulaci na bez vyvedeného středu, s uzeměným středem a se středem připojeným na +12 V.
Proč takové zařízení jako je alternátor přestane pracovat? Většinou je to mechanické poškození, vadný regulátor dobíjení, zvětšený odběr elektrické energie, vysoká teplota… a nebo se prostě rozbije, protože „nic nevydrží věčně“.

MĚŘENÍ ALTERNÁTORŮ
Měření funkčnosti alternátorů není složité, ovšem přesto vyžaduje alespoň základní erudici v problematice měření odporu, proudu a napětí.
Na motocyklech je velké množství různých druhů alternátorů. Pro zjednodušení uvedeme měření jen pro vybrané typy, které bývají nejčastější.
Alternátor je třeba měřit vždy v odpojeném stavu. Jeho zapojení v elektrické soustavě motocyklu bývá podobné jako v následujícím obrázku:

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator1.gif

A) MĚŘENÍ 3-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY

a) Měření ohmetrem
jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou symetricky odpor cca. 0.3 – 1 Ω

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator2.gif

proti kostře motocyklu by kterákoliv fáze měla vykazovat nekonečný odpor

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator3.gif

b) Měření střídavým voltmetrem
jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou při volnoběžných otáčkách symetricky napětí cca. 15 – 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 60 – 200 V.

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator4.gif

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi jednotlivými fázemi by měl být při volnoběžných otáčkách symetricky zkratový proud cca. 8 – 16 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění.

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator5.gif

Proti kostře motocyklu musí být proud kterékoliv fáze nulový.

http://www.offmoto.com/uploads/2_alternator6.gif

B) MĚŘENÍ 1-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY URČENÉHO PRO ZKRATOVOU REGULACI

a) Měření ohmetrem
mezi oběma vývody by měl být odpor cca. 0.3 – 1 Ω
proti kostře motocyklu by měl kterýkoliv z vývodů vykazovat nekonečný odpor.

b) Měření střídavým voltmetrem
mezi oběma vývody by mělo být při volnoběžných otáčkách napětí cca. 20 – 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 100 – 150 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi oběma vývody by měl být při volnoběžných otáčkách zkratový proud cca. 8 – 16 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění. Proti kostře motocyklu musí být proud kteréhokoliv vývodu nulový.

C) MĚŘENÍ 1-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY URČENÉHO PRO PROPUSTNOU REGULACI BEZ VYVEDENÉHO STŘEDU

a) Měření ohmetrem
mezi oběma vývody by měl být odpor cca. 0.3 – 1 Ω
proti kostře motocyklu by měly oba vývody vykazovat nekonečný odpor.

b) Měření střídavým voltmetrem
mezi oběma vývody by mělo být při volnoběžných otáčkách napětí cca. 15 – 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 60 – 200 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi oběma vývody by měl být při volnoběžných otáčkách zkratový proud cca. 20 – 30 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění. Proti kostře motocyklu musí být proud kteréhokoliv vývodu nulový.

převzato z: www.ignitech.cz